Er du pårørende til en alkoholiker?

At være alkoholiker er et stort problem. Det rammer ikke kun personen selv, men også alle vedkommendes pårørende. Det er typisk noget, som alkoholmisbrugeren glemmer, da han eller hun anser det for et individuelt problem. Men partnere, børn og alkoholikerens forældre, som oplever misbruget helt tæt på, rammes også. Det kan både være i form af helbredsmæssige og finansielle udfordringer.

Alkoholmisbruget flytter ind – Et harmonisk hjem bliver splittet 

Uanset om et alkoholmisbrug er kortvarigt eller langvarigt, så medfører det ofte en masse splittelse. Ligegyldigt om personen bliver boende eller fjerner sig fra familien, så forårsager vedkommende ligeledes en følelsesmæssig påvirkning blandt de pårørende. De pårørende vil desuden være påvirket af bekymring og forsømmelse i dagligdagen.

At være pårørende til alkoholiker kan have mange forskelligartede konsekvenser. Eksempelvis har børn af alkoholikere blandt andet en større risiko for selv at blive misbrugere senere i livet. Et barn med daglige følelsesmæssige bekymringer kan give forsinkelser i barnets indlæring og udvikling. Det kan også give et barn langvarige mentale og følelsesmæssige lidelser.

Det er vigtigt, at de pårørende får hjælp

Der er ingen tvivl om, at det er svært at leve med en alkoholiker tæt inde på livet. Da det kan være svært at få en alkoholiker til at indse sit problem og få den rette hjælp, er det vigtigt, at de pårørende får hjælp. 

De pårørende bør prøve at finde overskud til at søge råd og vejledning hos professionelle fagfolk, der ved en masse om alkoholmisbrug og det at være pårørende til en alkoholiker. Det er altså altafgørende for de pårørende at finde styrken til at få den nødvendige hjælp, da de lider lige så meget som alkoholikeren.